schatting


Rulingcommissie spreekt zich opnieuw uit over de waardering van het tijdelijk vruchtgebruik

Binnen het ondernemingsgebeuren wordt vaak een vruchtgebruik gevestigd op een onroerend goed. Voor de waardering van het vruchtgebruik is de formule RUYSSEVELDT – JANSSENS al jaren de referentie. Echter dient deze formule met de nodige omzichtigheid toegepast te worden. In tijden van zeer lage rendementen op lineaire overheidsobligaties (OLO) kan de waarde van het vruchtgebruik met de formule heel hoog zijn, soms hoger dan de waarde van de volle eigendom.

De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen zou afstappen van de formule RUYSSEVELDT – JANSSENS als controletoets van de waarde van het vruchtgebruik. Uit de ontwerpaanvraag van een ruling inzake vruchtgebruik blijkt dat de waardering ‘geval per geval’ dient te worden beoordeeld rekening houdend met de staat waarin het onroerend goed zich bevindt, de nog uit te voeren werken en met de werkelijke bestemming die de vennootschap aan het onroerend goed zal geven. Een gedetailleerdere berekening van het vruchtgebruik wordt dus noodzakelijk.

Lees in dit artikel met rekenvoorbeeld meer over de nieuwe waarderingsmethode:

  • Wat zijn de kenmerken van vruchtgebruik?
  • Wat zijn de gevolgen van een gesplitste aankoop?
  • Hoe wordt de economische waarde berekend van het vruchtgebruik?

In samenwerking met Confocus bvba verzorgen we in 2016 een opleiding over dit thema op volgende data:

  • donderdag 8 september 2016 te Gent
  • donderdag 22 september 2016 te Edegem

Bekijk hier alreeds de PowerPointpresentatie: "De waardering van het tijdelijk vruchtgebruik op een onroerend goed."

Voor de inschrijvingen verwijzen we u graag naar de website van Confocus.

geplaatst op 11.08.2016

terug naar overzicht