landmeten


Hoe mag ik mijn eigendom afsluiten?

Iedere eigenaar mag zijn perceel afsluiten onder voorbehoud van een recht van doorgang of andere erfdienstbaarheid. Afsluitingen in platen, tralies, schermen of draadwerk mag in principe tot op de uiterste perceelgrens langs uw kant worden geplaatst. Wanneer een levende haag wordt gebruikt als afsluiting, dient deze ten minste op een halve meter van de perceelgrens te staan. Tenzij anders wordt overééngekomen met de aanpalende eigenaar. Een afsluiting plaatsen op de perceelgrens kan enkel als beide naburen akkoord zijn.

Is de perceelgrens niet duidelijk door het verdwijnen of verplaatsen van grenspalen, kan u uw nabuur verplichten om een afpaling te laten uitvoeren door een landmeter-expert. In principe betaalt daarbij elke nabuur de helft van de kosten.

Doorgaans is geen vergunning nodig voor het plaatsen van een afsluiting bij woonkavels (*):

  • open afsluitingen (van draad en draadgaas) tot 2 meter hoog;
  • gesloten afsluitingen in de voortuin tot 1 meter hoog;
  • gesloten afsluitingen binnen een straal van 30 meter van de woning.

De wet vermoedt wanneer een haag op een perceelgrens staat, zij door beide buren is aangeplant en bijgevolg gemeen is. Tenzij het tegendeel blijkt uit een titel (vb. koopakte) of voldoende bezit.

De gemene afsluiting moet op gemeenschappelijke kosten onderhouden worden. Een nabuur kan zich van de onderhoudsplichtsplicht onttrekken, maar ziet dan ook af van de gemeenheid.

* Let wel de vrijstelling van vergunning is enkel mogelijk bij niet strijdig zijn met voorschriften in een bijzonder plan van aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), verkavelingsvoorschriften,...

geplaatst op 02.10.2017

terug naar overzicht