JUridische metingen

In opdracht van particulieren, ondernemingen en notarissen worden afbakeningsplannen opgemaakt voor de overdracht van een eigendom, het bepalen van de ligging van een perceelsgrens, het splitsen of verdelen van terreinen en gebouwen,...

Bij een juridische meting wordt  de situatie van het terrein en/of het gebouw ter plaatse opgemeten. De ligging van de perceelsgrenzen wordt onderzocht zodat de oppervlakte kan worden bepaald. Alle vaststellingen worden finaal gedocumenteerd in een proces-verbaal van afbakening met een grafisch plan.

Bouw- en architectuurmetingen

Afhankelijk van de opdracht worden wegenis, constructies en terreinen opgemeten. Deze metingen kunnen dienen voor de controle van uitgevoerde werken, berekening van grondverzet, het materialiseren van assen en punten, tuinaanleg, planologie, opstellen van bouw- en verkavelingsvergunningen,...

Voor architecten, projectontwikkelaars en bouwheren worden gevelaanzichten, grondplannen, profielen en doorsnedes opgemaakt voor de renovatie of verbouwing van een gebouw.

vloeroppervlaktemetingEN

Vloeroppervlaktemetingen van gebouwen worden gebruikt voor waardebepalingen, vastgoedtransacties, gebouwenbeheer, bepaling van de quotiteiten in een mede-eigendom, facilitair management, plannings- en ontwikkelingsdoeleinden... Het beschikken over een nauwkeurig gemeten vloeroppervlakte van een gebouw verhoogt ook de transparantie voor investeerders en/of gebruikers van vastgoed en maakt een vergeljking tussen gebouwen mogelijk. Wij kunnen de vloeroppervlakte bepalen volgens verscheidene meetstandaarden:

  • euREAL (extra-murosoppervlakte, intra-murosoppervlakte, bouwoppervlakte,...)
  • NBN B06-002 (bruto-vloeroppervlakte, netto-vloeroppervlakte,...)
  • NEN2580 (bruto vloeroppervlak BVO, netto vloeroppervlak NVO, verhuurbaar vloeroppervlak VVO,...)
  • BACS richtlijnen voor opmetingen in België (bruto uitwendige oppervlakte BUO, bruto oppervlakte BO,...)
  • International Property Measurement Standards (IPMS 1, IPMS 2 - kantoor & IPMS 3 - kantoor)
  • ....

Bij een gedetailleerde as-builtopmeting kunnen de vloeroppervlakten gerapporteerd worden in elke meetstandaard.

bepaling van de AANDELEN van de privatieve kavels IN EEN MEDE-EIGENDOM

In de basisakte van een mede-eigendom dient een verslag opgenomen te worden met de berekening van de aandelen. De berekening van de aandelen van elk privatief kavel dient te gebeuren op basis van 3 wettelijke criteria: de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging.

Eerst wordt de netto-vloeroppervlakte door ons bepaald door een vloeroppervlaktemeting of door nazicht van de bestaande bouwplannen.  Vervolgens berekenen we de aandelen en rapporteren we dit in een gemotiveerd verslag. De plannen van het gebouw met aanduiding van de privatieve kavels worden indien noodzakelijk ook geprekadastreerd.

Terug naar Services