plaatsbeschvijging naar aanleiding van een huurovereenkomst

Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt om bij het einde van een huurovereenkomst de toestand waarin het goed door de huurder werd achtergelaten te vergelijken met de toestand op het ogenblik dat hij of zij het goed betrokken heeft.

De plaatsbeschrijving verschaft de verhuurder dus de mogelijkheid om al dan niet aan de huurder een schadevergoeding te eisen voor de eventuele huurschade. Anderzijds kan de plaatsbeschrijving ook aantonen dat de huurder het goed levert in een goede staat van onderhoud bij het beëindigen van de huurovereenkomst.

Omwille van dit doel stellen we deze plaatsbeschrijvingen nauwkeurig en gedetailleerd op met de volledige beschrijving van het verhuurde goed (beschadigingen, inventarisatie van installaties, nazicht op goede werking van deuren, sloten, ramen,...).

plaatsbeschrijving naar aanleiding van bouwwerken

Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt om na te gaan of een gebouw schade heeft ondervonden ten gevolge van de uitvoering van bouwwerken in de omgeving.

Door het opmaken van deze plaatsbeschrijving kan elke partij eventueel een schadevergoeding eisen naar aanleiding van bouwschade.

Bij de opmaak van deze plaatsbeschrijving wordt er gecontroleerd op barsten, scheuren, verzakkingen, gebrekkige werking van deuren en ramen, vormvastheid van vloeren, vochtinfiltratie,...

Terug naar Services