HOe gaan we te werk?

Tijdens een plaatsbezoek verrichten we een aantal opmetingen en onderzoeken we alle waardebepalende factoren (vb. ligging, grootte, afwerking,…) van het te schatten onroerend goed.

Vervolgens hanteren we een methodiek van gedegen studie van vergelijkbare onroerende goederen, verdiscontering van toekomstige opbrengsten en calculatie van wedersamenstelling van het onroerend goed. Dit laat ons toe om de waarde van een eigendom vanuit verschillende inzichten vast te stellen.

Finaal worden onze bevindingen en conclusies verwerkt in een omstandig schattingsverslag.

Terug naar Services